top of page

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR). Door de wet AVG hebben wij als vereniging meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen. Privacyrechten zijn met de AVG versterkt en uitgebreid. Gebruikers hebben met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij hebben meer zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven en organisaties daar mee doen. Je kunt bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken.
 

Ook onze vereniging dient aan deze wet te voldoen. Hieronder zijn de verschillende documenten opgenomen
waarin de AVG binnen onze vereniging wordt beschreven.

Voor vragen over de AVG binnen onze vereniging kunt u altijd per E-mail contact met ons opnemen via avg@biljartvereniginghaaften.nl of via het contactformulier op deze website.

bottom of page